Clubbestuur

 

Samenstelling van het dagelijks clubbestuur:

 • Jos Wauters: Voorzitter, sponsoring, nieuwsbrieven, facebook, algemeeen parcourbouwer, externe contacten
 • Roger Dehenau: Penningmeester, beheerder VWB, 
 • Thierry Dierickx: Secretaris, regelmatigheidscriterium, 
 •                            verslaggever vergaderingen, wegkapitein G1-G2
 • Eddy Spiliers: Verantwoordelijk kledij, Feestelijkheden, Wegkapitein G3-G4
 • Robbe Prieels: Sportafgevaardigde, Website, Whatsapp, Facebook, 
 •                        Kopman/parcoursbouwer G1 & G2 + GPX & wegkapitein G1

Vrijwilligers:

 • Daniel D'Haseleer: Materiaalmeester en chauffeur volgwagen
 • Etienne Vermassen: chauffeur volgwagen
 • Chris Jacobs: Resever chauffeur volgwagen

Ere-voorzitters:

 • Wijnant Petrus (+) stichtend voorzitter
 • Germain Huyghe
 • Jozef Van Der Schueren
 • Wim Van der Perre (stichter vzw met wijlen Noël Van Den Driessche)