Nieuwsbrief April 2024

06-07-2024 11:34

Beste leden.

De weergoden zijn ons blijkbaar voorlopig niet gunstig gezind. Toch zijn er al 4 ritten gereden met +/- 30 actieve fietsers per rit.

Hopend dat het de komende weken droog blijft en de zon ons wil vergezellen, zal ook de opkomst groter worden.

Zoals al per mail gemeld en ook mondeling beschikken we nog maar over een volgwagen.

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we beslist dat de grootste groep de volgwagen zal meekrijgen. (min 10 fietsers)

Wij wijzen er nogmaals op, dat een volgwagen een gunst is van de club en sponsor Haardconcept Paul De Smet, dus geen verplichting.

 

Als iemand een vrijwilliger kent, geeft het ons door. Onkosten worden vergoed.

 

We gaan ervan uit dat iedere fietser in staat moet zijn om zelf een platte band te vervangen en hiervoor ook hij of zij reservemateriaal bij zich heeft.

Hulp is natuurlijk welkom.

Bij grotere pech kunnen we altijd beroep doen op de pechdienst vwb

Noodnummer hiervoor is 0800 787 62

OPMERKING BIJ INSCHRIJVING:

Wij vragen aan alle leden om na ondertekening aanwezigheidsblad zich te willen plaatsen aan de zone voorzien per groep. 

Zie hieronder nog eens de oplijsting waar de groep zich moet verzamelen in volgorde van de start.

      Groep 1 verzamelt "voor" de HS Cabine. Start als eerst.

      Groep 3 verzamelt ter hoogte start betonafsluiting. Start als tweede groep

      Groep 2 verzamelt voor de deur van ons lokaal. Start als derde groep

      Groep Easy verzamelt aan de kant van de beek

      (vanaf G1-2-3 om 8 u 30 vertrekken kunnen zij ook aan de HS Cabine verzamelen)

Hierdoor kunnen wij als bestuur ook sneller inschatten met welke groep de volgwagen zal volgen.

In bijlage ook al de ritten van april tot en met eind juni. 

 

Komende evenementen:

Op woensdag 1 mei gaan we voor iets uitdagender ritten.

 

Groep 1 & 2 rijden richting JURBISE voor een rit van 120 km, start om 8u

Groep 3 gaat ook richting JURBISE voor een rit van 95 km, start om 8u.

Groep Easy gaat richting DONKMEER voor een rit van 60km.

 

Te JURBISE zullen wij een stop houden aan een plaatselijk café met dank al aan Edwin Impens voor het voorbereidend werk. 

Zelfde verhaal voor DONKMEER, korte stop daar ter plaatse 

De parcours wordt nog vooraf verkend en daarna verder gedeeld met de groepen.

 

Op zondag 9 juni zijn het de verkiezingen en vragen we aan alle groepen en hun wegkapiteins, om ten laatste 11 u 15 terug te zijn, zodat iedereen in de mogelijkheid is om nog zijn stem te gaan uitbrengen.

 

Zaterdag 22 juni, de kermis rit, start om 13 u 30 voor alle groepen. "Alle als het weer niet + 30° is zoals de laatste 2 jaar"

Groep 1 & 2 gaan richting Doornik “Mont Saint Aubert”, rit +/- 110 km

Groep 3 gaat naar Oudenaard “Markt” voor rit van +/- 85 à 90 km.

Groep Easy gaat richting Gaasbeek waar leuke terrasjes zijn.  +/- 60 km.

 

CLUBWEEKEND donderdag 15 augustus en clubdag zaterdag 17 augustus

BBQ + OPTREDEN “DE HELAASHEID DER ZINGEN”

Planning:

Donderdag 15 augustus zullen alle groepen een iets langere rit rijden met daaraan nog een leuke apres bike in ons lokaal

Zaterdag 17 augustus voorzien wij een BBQ, samenkomst vanaf 16 u in ons lokaal en rond 19 u zal er een optreden zijn van “DE HELAASHEID DER ZINGEN”

De kostprijs van dit evenement bedraagt 25€ voor niet-leden en 20€ voor de leden. 

Kids tot 12 jaar betalen 15€, kids -6 jaar gratis

 

Hiervoor krijgen jullie 3 stukken vlees + groenten buffet.

Inschrijvingen starten vanaf 1 mei en sluiten af op 31 juli bij Eddy

Betaald is ingeschreven.

Vermeld bij overschrijving BBQ 17 augustus + aantal personen.

 

CLUBFEEST 50 JAAR HEGHE SPORTIEF gaat door op zaterdag 26 oktober in “De Linde” te Erwetegem.

Wat mogen jullie verwachten:

Ontvangst om 17u met receptie

Aan tafel ten laatste om 19 u

(Tafels zijn op naam, plan dus jullie tafel in, er zal een plan van tafelschikking in ons lokaal uitgangen)

Startend met koud buffet. (meer dan voldoende keuze)

Het hoofdgerecht wordt aan tafel bediend.

Dessertbord.

Na het eten gaan we er samen nog een leuk gezellig dansfeest van maken.

We kunnen hiervoor beroep doen op een ervaren DJ Jeroen Visser

En blijkbaar is er ook een club lid serieus aan het oefenen voor een live optreden.

 

De kostprijs van dit evenement bedraagt 100€ niet leden, 

80€ voor de leden en de kids 40€ tot 12 jaar.

Hierin is receptie, de maaltijd, drank aan tafel maar ook drank tot 4 u na het dessert inbegrepen.

Maar we geven ook nog kortingen voor onze leden. 

Lees dit aandachtig.

Leden kunnen hun bedrag dat ze in hun spaarpot hebben tot en met de rit van zondag 1 september 2024 gebruiken als korting op de 80€.

Kort vb:

Een lid dat op 1 september 2024, 60€ in zijn spaarpot heeft zal dus maar 20€ moeten betalen voor het evenement.

Iemand die minder actief is en maar 10€ in zijn of haar spaarpot heeft, zal dan 70€ moeten opleggen.

Wij vragen aan alle leden om hun spaarpot leeg te maken, want na 1 september 2024 stopt het systeem van spaarpot.

Het resterend gedeeld dat dan nog zou overblijven kan dan nog enkel voor kledij seizoen 2022 – 2025 aangewend worden. (laatste bestelling zal oktober 2024 zijn)

Ivm met afschaffen van de spaarpot werd dit zowel in de raad vzw als tijdens de algemene ledenvergadering besproken.

De meeste aanwezigen vonden dit systeem niet nodig.

De inschrijving clubfeest startte op 1 juli 2024 en sluit af op 30 september.

(Bij Jos en Thierry)

De zaal kan maximaal 200 personen aan.

Tegen 30 september moet iedereen die ingeschreven is, ook betaald hebben.

Vermeld bij inschrijving CLUBFEEST 50j HEGHE SPORTIEF.

De lijst van de spaarpot zal tijdens het seizoen regelmatig doorgegeven worden en de 1ste week van september zal de definitieve lijst doorgemaild worden.

 

Zo tis een lange nieuwsbrief, maar als bestuur willen we jullie toch al voldoende informeren wat seizoen 2024 te bieden heeft

En nu nog wat beter weer en dan zijn we volop vertrokken

 

Met sportieve groeten

Het bestuur