Lidgeld 2015

08-12-2014 15:33

Beste leden,

 

Hierbij nodigen wij jullie uit om het club-lidgeld voor 2015 in orde te brengen. Het totale bedrag werd behouden op 55,- euro en kan eenvoudig in zijn geheel overgeschreven worden naar het rekeningnummer van de club:    BE64 0682 2211 3152  Vermeld in de mededeling ‘lidgeld 2015’ en je naam indien die verschillend is van de naam van de rekeninghouder.

Doe dit a.u.b. zo snel mogelijk en liefst tegen 15 december e.k. zodat je lidmaatschap én de verzekering netjes blijven doorlopen begin volgend jaar.

 

De 55,- euro omvat opnieuw het lidgeld voor VWB (30 euro) en het bedrag voor de clubwerking zelf (25 euro). De club zal het bedrag voor VWB zelf doorstorten aan de VWB. 

 

Ter informatie: vanaf 2015 is het VWB lidgeld steeds 30,- euro, ongeacht of je enkel jezelf of ook de samenwonende leden van je gezin inschrijft. Met andere woorden, voor een gezins-lidmaatschap is de totale prijs lichtjes gedaald (van 60 naar 55 euro), voor de enkelvoudige inschrijvingen heeft de club ervoor gezorgd dat de totale prijs ongewijzigd bleef op 55 euro.

Indien u als lid graag extra gezinsleden wenst in te schrijven of als er bepaalde gegevens omtrent de gezinssamenstelling zijn veranderd ten opzichte van de inschrijving van vorig jaar , gelieve ons hiervan op de hoogte stellen per mail naar info@heghesportief.be . Wij zorgen voor een vlotte afhandeling bij de VWB .