Inschrijvingen en lidgeld 2015

23-03-2015 17:15

Sedert vorig jaar bestaat het lidmaatschap van Heghe Sportief uit 2 delen:

- het lidmaatschap van de club

en het verplichte lidmaatschap van de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB).


Voor de inschrijving bij de club betaal je in 2015 de som van 25,- euro.

Voor de inschrijving bij de Vlaamse Wielrijdersbond betaal je in 2015 30,- euro.

De beide bedragen, tesamen 55,- euro, kan je overschrijven naar het rekeningnummer van de club:  BE64 0682 2211 3152   BIC code: GKCCBEBB

Vermeld duidelijk je naam en 'Lidgeld 2015' in de mededeling.


Via de eigen mutualiteit kan je een deel van het lidgeld terug bekomen. Je kan daartoe op de website van de VWB het nodige formulier afdrukken:  www.vwb.be/page/view/89/Attest+ziekenfonds .


Vanaf 2014 vragen wij dus dat je verplicht aansluit (of aangesloten bent) bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). In dat lidmaatschap zit een ruime verzekering, en bovenop krijg je kortingen bij organisaties (weg en MTB) van VWB, een korting op kledij bij Van Eyck (Aalst) en een interessant 2-maandelijks wielertijdschrift. Meer info over VWB vind je op  www.vwb.be/page/view/18/Lid+Worden  en over de verzekering op  www.vwb.be/page/view/58/Verzekering

Ga zeker eens kijken voor de verzekering: die heeft een zeer ruime dekking, ook voor sportactiviteiten die je buiten clubverband doet, 24u op 24, ook in het buitenland. Deze verzekering vervangt de huidige verzekering die de club jaarlijks afsloot, maar die enkel een beperkte verzekeringsdekking gaf tijdens de officiële ritten van de club.  

Het lidmaatschap VWB bedraagt amper   30,- euro    voor jou alleen of, nog interessanter, voor de aansluiting van het ganse gezin.

Je inschrijving VWB kan je op 2 manieren in orde brengen:

1) Ofwel heb je jezelf reeds ingeschreven voor 2015. Mooi, dat is dan al okee! Bezorg ons via mail (naar info@heghesportief.be) je VWB-lidnummer (zie VWB lidkaart). Wij zorgen ervoor dat je lidmaatschap aan de club gekoppeld wordt (voor zover je nog geen lid bent van een andere VWB aangesloten club: dit geval kijken we nog even na)

2) Ofwel ben je nog niet ingeschreven. Dan vragen wij jou om via de club in te schrijven. Zie hoger.