Heghe Sportief lanceert de Steun'bon' 2012

10-01-2012 21:51

Heghe Sportief telt vele sympathisanten. Regelmatig zien we dat sympathisanten de club ook daadwerkelijk willen steunen.

Zo'n steunbetuigingen hebben we steeds in dank aanvaard en ze worden door de club zeer gemeend geapprecieerd. Elk gebaar, hoe groot of hoe klein ook, komt immers ten goede aan onze leden. Het helpt ons om een (grote) vriendenclub in stand te houden en om die het ganse jaar door een gezonde ontspanning te bezorgen.

Maar ... tot nu toe hadden we geen techniek om onze steungevers een zichtbaar teken van erkentelijkheid te bezorgen. Iets dat hen toelaat om met recht en fierheid te tonen dat men Heghe Sportief genegen is.

Daar is nu verandering in gekomen!   

Het succes van de Belgische staatsbon eind vorig jaar bracht ons op een idee: waarom zouden wij als club niet ook een bon uitgeven waarop onze steunende sympathisanten kunnen 'intekenen'? Een soort steunbon? Als een regering in lopende zaken een bon kan uitgeven, dan kan een club in rijdende zaken dat ook!

 

En kijk, wij hebben daar werk van gemaakt: op onze nieuwjaarsreceptie hebben we fier onze 'Steunkaart Heghe Sportief' aangekondigd.

 

Voor een zeer democratische intekenprijs van 25 euro mag men zich 'Steunend Lid van W.T.C. Heghe Sportief Aspelare' noemen en ontvangt men van ons een flashy, kwaliteitsvolle steunkaart.

 

In naam van de clubleden danken we hartelijk al onze steunende leden !!! 

Wij heten hen welkom als Vrienden van Heghe Sportief !!!